Hukum Mengadzani Bayi

May 15, 2016

Bismillah 1. Hukum adzankan bayi Kebanyakan buku atau kitab yang menjelaskan hal-hal yang mesti dilakukan ketika menyambut sang buah hati adalah amalan satu ini yaitu adzan dan iqomah di telinga bayi yang baru lahir. Bahkan bukan penulis-penulis kecil saja, ulama-ulama hebat pun menganjurkan hal ini sebagaimana yang akan kami paparkan. Namun, tentu saja dalam permasalahan ini yang jadi pegangan dalam beragama adalah bukan perkataan si A atau si B. Yang…

Read More >>

Ruwahan – Tradisi Kirim Doa di Bulan Ruwah

May 13, 2016

  Saat ini kita berada di bulan Sya’ban atau orang jawa menyebutnya dengan bulan Ruwah. Pada bulan ini ada tradisi yang diuri-uri kelestariaannya sampai sekarang dan masih dijalankan terutama di daerah pinggiran atau pedesaan. Orang mengenalnya sebagai tradisi Ruwahan atau Arwahan yaitu tradisi yang berkaitan dengan pengiriman arwah orang-orang yang telah meninggal dengan cara dido’akan bersama dengan mengundang tetangga kanan kiri yang pulangnya mereka diberi ”berkat” sebagai simbul rasa terima…

Read More >>

6 Pembahasan Penting terkait Bulan Sya’ban

May 9, 2016

Oleh asy-Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah Amma Ba’d; Wahai kaum muslimin, kita berada di bulan Sya’ban. Kami akan menjelaskan tentangnya dalam enam pembahasan. Di dalamnya akan kami paparkan hal-hal yang wajib atas kami untk menjelaskannya. Kita memohon kepada Allah agar memberikan rizki kepada kami dan kepada Anda semua ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Poin pertama, Puasa Sya’ban Apakah bulan Sya’ban memiliki kekhususan untuk dilakukan padanya puasa, dibanding…

Read More >>